Výměna a oprava výfuků

Výměna vadných částí výfuku na základě vizuální kontroly jednotlivých dílů
Možná výměna celého výfuku, nebo pouze vadných dílů
Výměnou vadné části výfuku snížíte nejen hladinu hluku, ale šetříte tak i životní prostředí
Kvalitní a bezporuchový výfukový systém Vám zajistí i bezproblémový provoz vozidla
V našich servisech najdete nejen radu, ale i odbornou pomoc

Popis poskytované služby:

Výfukové potrubí je velmi důležitá součást podvozku vozidla. I když součástí výfukového potrubí nejsou žádné pohybující se díly, jeho funkce, umístění a délka, to vše svědčí o složitosti tohoto výrobku. Jeho velmi důležitou povinností, je odvádět výfukové plyny, snižovat hlučnost vozidla a zamezovat únikům toxických plynů. Jakákoliv netěsnost systému, koroze, mechanické poškození, nebo vadný tlumič výfuku, způsobuje únik škodlivých toxických plynů do ovzduší. Moderní výfukové systémy jsou konstruovány tak, aby bylo zajištěno odstranění nejškodlivějších imisí, které vznikají spalováním pohonných hmot. Tuto funkci zajišťují katalyzátory.

V našem servisu Vám provedeme jednak kontrolu výfukového systému a případně i výměnu vadných dílů.

Kvalitní a bezporuchový výfukový systém Vám zajistí i bezproblémový provoz vozidla.
Kvalitním a bezporuchovým výfukovým systémem Vašeho vozidla budete přispívat k čistotě životního prostředí.
V našich servisech najdete nejen radu, ale i odbornou pomoc !

O cenách servisních prací se informujte v naší prodejně nebo nás kontaktujte viz: KONTAKT.